İzole Hipertermik Ekstremite Perfüzyon (ILP)

İZOLE HİPERTERMİK EKSTREMİTE PERFÜZYON (ILP) Sistemik olarak tolere edilmesi zor olan dozlarda kemoteropötiklerin hedeflenen ekstremiteye uygulandığı perfüzyon yöntemine verilen addır. • Sistemik toksisiteyi çok düşük seviyeye düşürür, • Terapötik ve neoadjuvan etiki ile uzun ampütasyonunu engeller, • Antiblastik etkinliği maksimum hale getirir, • Perfüzat tümorlü dokuda yoğunlaşır, • Hipertermi ile kemoterapötiklerin tümörle etkileşimi artırılır. Endikasyonları:…

KOLOREKTAL KANSERLER

KOLOREKTAL KANSERLER Kalın barsak kanserleri tüm kanserler arasında erkeklerde, akciğer kanseri birinci sırada, kolon kanseri ikinci sırada yer alır. Kadınlarda birinci sırada meme kanseri ikinci sırada kolorektal kanserler yer alır. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı artmaktadır. Rektum kanseri erkeklerde daha sıktır. Kolon kanserinin 50 yaş üstünde daha sık görülür. Kkolorektal kanserlerin %8’i 40 yaşın altındadır. Familiyal polipozis…

Mamografi Ne Amaçla Yapılmaktadır ?

Mamografi sıklıkla hiç bir meme şikayeti bulunmayan hastalara meme kanserinin erken yakalanması için yapılmaktadır. Tarama mamografilerinde meme kanserinin erken bulguları saptanarak meme kanseri daha ele gelen bir bulgu oluşturmadan saptanmaya çalışılmaktadır. Bir meme kanseri  doktor veya hastanın kendisi tarafından elle yakalandığında ortalama 8-10 yaşında (yıllık) olmaktadır. Mamografi tekniğine yüksek kalitede, kurallara uygun olarak yapıldığında bir…

Meme kanseri tedavisinde doğurganlık nasıl etkilenir?

Genç kadınlarda meme kanseri tedavisi sırasında adet görmeyi engelleyen ilaçlar ya da iğneler kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanıldığı süre boyunca gebe kalmak mümkün değildir. Tamoksifen kullanacak bir kadının gebe kalması durumunda ise gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Hormona duyarsız hastalarda ise kemoterapinin etkisi kalktıktan sonra gebe kalmak mümkündür. Riskli dönemler geçtikten sonra, istenirse gebe kalınabilir. Ancak bir kadın…

Türkiye’de En Sık Görülen Kanser Türleri Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 2015 yılında yaptığı bir çalışmayla Türkiye’de kadın ve erkeklerde en sık görülen 10 kanser türünü yayınlamıştır. Buna göre kadınlarda görülme sıklığına göre kanserler sırasıyla: 1. Meme kanseri 2. Tiroid kanseri 3. Kalın bağırsak kanseri 4. Rahim kanseri 5. Akciğer kanseri 6. Yumurtalık kanseri 7. Mide kanseri 8. Non hodgin lenfoma 9. Rahim ağzı…

Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor!

Yaygın görülmesi nedeniyle kanserin bir `kader` olduğu yanılgısı kabul görüyor. Oysa kanser bir kader değil! Üstelik erken yakalandığında tedavi olma ihtimali giderek artıyor! Dünyada 25 milyon insan kanserle yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon kişi kansere yakalanıyor. Ancak bu gerçeğin yanı sıra tıp alanında yaşanan gelişmeler, umutlarımızı her geçen gün daha da yeşermesini sağlıyor.…

Kanser belirtileri nelerdir?

Kanser belirtileri Kanser, her vücutta farklı birtakım belirtiler ortaya çıkarır. Açıklanamayan kilo kaybı Yüksek ateş Kronik halszlik Güçlü ağrılar Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük Zamansız vajinal kanamalar Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama…

Kanser Türleri Nelerdir?

Kanserler, başladıkları hücre veya oluştukları organlara göre sınıflandırılmaktadır. Belirli hücre tiplerinde başlayarak etkisini sürdüren başlıca kanser tipleri şunlardır; Karsinom: Vücudun iç ve dış yüzeyini örterek organları korumaya yardımcı olan epitel hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Karsinomlar dokuda oluşan tümoral kütlelerdir. Bu grupta en yaygın görülen kanser türlerin arasında prostat kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseri yer…

Kanser Hücresi Nedir?

Kanser, hücrelerin düzensiz bölünüp çoğalmasıdır. Yapısı bozulmuş hücrelerin klonal yayılımı sonucu oluşmaktadır. Sağlıklı hücrelerin farklı şekillenmesi sonucu hızlı ve kontrolsüz bölünerek doku ve organlara yayılmaktadır. Kanser, vücudumuzun her organını ve dokusunu etkileyebilmektedir. Vücut hücreleri kanserli dokuların üremesini durdurmak için sinyaller gönderse de hızla çoğalmaya devam etmektedir. Kanserli doku hücreleri hem genotip hem fenotip düzeyde etkilerini göstermektedir. …

MALİGN KARACİĞER TÜMÖRLERİ

MALİGN KARACİĞER TÜMÖRLERİ İki ana başlıkla incelenmelerinde yarar vardır 1.Karaciğer dokusundan köken alanlar(primer   hepatosellüler karsınoma-HCC) 2.Başka organlardan karaciğere gelip yerleşenler (metastatik tümörler-sekonder), Dünya genelinde en sık rastlanan kanserlerdendir. Dünya coğrafyasında bölgelere göre rastlanma oranı farklılıklar gösterir. Uzak Doğu’da ve Afrika’da en sık rastlanır Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika en az rastlanan yerlerdir. Risk faktörleri: Erkeklerde…